ZORGEN WIJ VOOR EEN BETERE LEEFOMGEVING

DAGnl is een groep van verschillende adviesbureaus, allen met een eigen specialiteit en identiteit. Met oog voor de omgeving maken wij steeds bewuste keuzes. Waarbij constant naar een evenwicht tussen duurzaamheid en efficiency wordt gezocht. Of het nu gaat om ontwerpen, realiseren of onderhouden van objecten en projecten; in alle facetten van het proces kan DAGnl de zorg uit handen nemen. Van het eerste idee tot compleet ontwerp en bij de begeleiding van de uitvoering staat DAGnl klaar. 

Wij staan als organisatie voor: no-nonsense met korten lijnen, eerlijkheid, samenwerking en flexibiliteit en verzorgen van realistische en uitvoerbare producten.

Samen werken aan een schone toekomst

Als sterk groeiend bedrijf zijn wij ons er van bewust dat we onze uitstoot  van CO2 moeten beperken. DAGnl heeft er daarom voor gekozen de CO2-prestatieladder te implementeren zodat we onze uitstoot, én onze inspanningen om die uitstoot te verminderen, inzichtelijk hebben. Voor onszelf en voor u. Op deze manier dragen wij bij aan een prettige leefomgeving, voor nu en voor de toekomst.

 

Waarom

Samen voor een ‘betere’ leefomgeving zorgen.

Hoe

Wij zorgen voor “the extra mile” door betrokkenheid, de juiste kennis en een mensgerichte aanpak bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van inrichting van de leefomgeving.

Wat

Wij adviseren, ontwerpen en geven uitvoering aan verschillende expertises. Wij werken bij snel, flexibel en oplossingsgericht.