Deskundig advies nodig?

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw civiel- en proces- technische vraagstukken.

Ik wil advies

BRL 4000

Per 1 juli 2016 is de nieuwe erfgoedwet in werking getreden. In deze wet staat dat uitvoerders van archeologische werkzaamheden voor bepaalde onderdelen moeten beschikken over een procescertificaat BRL SIKB 4000 – Archeologie. Greenhouse Advies (onderdeel van DAGnl) voldoet aan de kwaliteitseisen voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek. Greenhouse Advies (onderdeel van DAGnl) beschikt over de volgende certificaten:

  • 4003: Inventariserend Veldonderzoek (IVO-P) landbodems, onderdeel proefsleuven
  • 4003: Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) landbodems, onderdeel overig en Opgraven
  • 4004: Opgraven landbodems

Greenhouse Advies is gecertificeerd volgens een procescertificaat BRL SIKB 4000 voor de protocollen 4003 en 4004. Buiten de certificering om mogen wij ook het opstellen van Bureauonderzoeken en Programma’s van Eisen voor u verzorgen. Onze geregistreerde medewerkers archeologie zijn ingeschreven in het Actorregister Archeologie.