Deskundig advies nodig?

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw civiel- en proces- technische vraagstukken.

Ik wil advies

BRL 6000

BRL 6000 is een beoordelingsrichtlijn met betrekking tot milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg. De onderliggende protocollen maken onderscheid tussen de dagelijkse werkzaamheden tijdens de sanering (milieukundige processturing of procesmonitoring) en het toetsen van het (tussen)resultaat van sanering of nazorg (milieukundige verificatie).

Greenhouse Advies (onderdeel van DAGnl) is in het bezit van een procescertificaat BRL SIKB 6000 voor de onderstaande toepassingsgebieden:

  • Protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg

Onder erkenning kunnen wij alle onderdelen van de milieukundige begeleiding voor uw project verzorgen. Wij zijn bij Bodem+ (onderdeel van RWS Leefomgeving) geregistreerd als erkend bedrijf voor het uitvoeren van milieukundige begeleiding van saneringen. Ook onze erkende milieukundige begeleiders zijn hier geregistreerd. U kunt ervan op aan dat Greenhouse Advies de wettelijk vereiste kwaliteit levert.