Deskundig advies nodig?

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw civiel- en proces- technische vraagstukken.

Ik wil advies

Ecologie

Balans tussen mens en dier

Planten en dieren dragen bij aan de gezonde en duurzame leefomgeving waarin wij wonen, sporten en recreëren.

Bescherming van gebieden en diersoorten

De natuur staat helaas onder druk en daarom zijn veel gebieden en soorten beschermd door de Wet Natuurbescherming. Voor het realiseren van een ruimtelijke ontwikkeling heeft u vaak een kapvergunning of een ontheffing op de Wet Natuurbescherming nodig. De Japanse duizendknoop en beschermde plant- en diersoorten kunnen voor flinke vertraging zorgen. Wij adviseren u en voeren alle vereiste werkzaamheden voor u uit.

Natuur-inclusief bouwen

Ruimtelijke ontwikkelingen bieden ook kansen voor de natuur. Natuur-inclusief bouwen wordt de standaard en biedt planten en dieren nieuwe kansen, bijvoorbeeld: muurvegetaties, groene daken en vleermuisvoorzieningen. Tijdelijke natuur op bouwterreinen biedt, wanneer de juiste procedures worden gevolgd, besparing op kosten en ruimte voor plant- en diersoorten. Wij adviseren en begeleiden u bij de uitvoering hiervan.

Deze expertise valt onder GRAS Advies.

Onze diensten op het gebied van flora en fauna:

 • Boominventarisaties
 • Flora en fauna Quickscans
 • Ecologisch werkprotocol
 • Natuurtoets
 • Nader onderzoek
 • Kapvergunningen
 • Boomeffect-analyse
 • Beplantingsplan
 • Natuursoortgerichtonderzoek Flora en Fauna (o.a. vleermuizenonderzoek)
 • Voor- en natuurtoets
 • Ecologische begeleiding werkzaamheden incl. werkprotocol
 • Natuur inclusief bouwen
 • Invasief advies invasieve bestrijding (bijv. duizendknoop)
 • Aeriusbegeleiding  (stikstof)
 • Ontheffingen en vergunningen wet natuurbescherming
 • Tijdelijke natuur