Deskundig advies nodig?

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw civiel- en proces- technische vraagstukken.

Ik wil advies

Energietransitie en duurzaamheid

De maatschappelijke wens om onze leefomgeving te verduurzamen wordt steeds sterker. Speel in op deze blijvende verandering door duurzaamheid te integreren in uw plannen en projecten. DAGnl ondersteunt u graag met passend advies.

Het belang van duurzaamheid

Opdrachtgevers vragen u steeds vaker welke duurzame inbreng u levert bij de uitvoering van projecten. Zij hechten daar ook steeds meer belang aan. Ook overheden stellen duurzaamheid regelmatig als voorwaarde in hun aanbestedingen. Wij zorgen er samen met u voor dat u goed bent voorbereid door actief te werken aan duurzaamheid in uw aanbod.

Concrete, meetbare en gedragen activiteiten

Als overheid speelt u een cruciale rol in de verduurzaming van de leefomgeving. Uw beleidsdoelen én  inzet op de realisatie daarvan bepalen in grote mate het succes van de verduurzaming van heel Nederland. Met onze praktijkkennis en ervaring helpen wij u om goed onderbouwde beleidskeuzes te maken en deze om te zetten naar concrete, meetbare en gedragen activiteiten.

Duurzame energie

Duurzaam opgewekte energie neemt een vlucht. Niet omdat het moet maar vooral ook omdat het financieel steeds aantrekkelijker wordt. Wij helpen u graag om uw kansen voor de overstap naar een groenere energievoorziening in beeld te brengen, en te realiseren.

De ambitie van de landelijke overheid om het aandeel duurzame energie in de energiemix te vergroten biedt mogelijkheden voor u als ondernemer. Zo is op de productie van duurzame energie vaak subsidie of een belastingvoordeel te krijgen, bijvoorbeeld een SDE+ subsidie. Laat ons u helpen om deze kansen te verzilveren.

Deze expertise valt onder Greenhouse Advies.

Onze diensten op het gebied van duurzaamheid:

  • Opstellen duurzaamheidsbeleid
  • Subsidie aanvragen
  • Vergunnings- en bestemmingsplan protocol milieu
  • Circulair bouwen
  • Energie – en klimaat neutraal bouwen
  • Afvalrecycling
  • Advisering duurzame (gebieds)ontwikkelingProject: Planologie zonnepark A1
Ter hoogte van het Knooppunt Eemnes, direct gelegen aan de snelweg A1 op een geweldige zichtlocatie, is een zonneveld van ca. 8 hectare in voorbereiding. De energie die daar opgewekt gaat worden is voldoende om het jaarverbruik van 1000 huishoudens te dekken. Lees meer over dit project.