Waarom

Samen voor een ‘betere’ leefomgeving zorgen.

Hoe

Wij zorgen voor “the extra mile” door betrokkenheid, de juiste kennis en een mensgerichte aanpak bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van inrichting van de leefomgeving.

Wat

Wij adviseren, ontwerpen en geven uitvoering aan verschillende expertises. Wij werken bij snel, flexibel en oplossingsgericht.

Civiele techniek

Civiele techniek

Met oog voor de omgeving, maken wij steeds bewuster onze keuzes. Waarbij constant naar een evenwicht tussen duurzaamheid en efficiency wordt gezocht.

Stedenbouw

Stedenbouw

De kwaliteit van de omgeving bepaalt voor een belangrijk deel het woon- en leefgenot. DAGnl ontwerpt en adviseert op het gebied van stedenbouw, landschap en gebiedsontwikkeling.

Bodemonderzoek en sanering

Bodemonderzoek en sanering

Iedereen wil een gezond, schoon en veilig leefklimaat. De bodem is de basis. Bij gebiedsontwikkeling, infrastructurele werken, het winnen van bouwstoffen, realiseren van bouwwerken of het bouwrijp maken van de bodem, wordt om een geschikte bodemkwaliteit gevraagd.

Ecologie

Ecologie

Ruimtelijke ontwikkelingen bieden ook kansen voor de natuur. Natuur-inclusief bouwen wordt de standaard en biedt planten en dieren nieuwe kansen, bijvoorbeeld: muurvegetaties, groene daken en vleermuisvoorzieningen.

Archeologie

Archeologie

Onder onze voeten kan een rijk bodemarchief liggen. Daarmee kan ook uw project of ruimtelijke ontwikkeling te maken krijgen. Wij kunnen al uw benodigde archeologische werkzaamheden uitvoeren, van vooronderzoek tot opgraving.

Sport & Groen

Sport & Groen

Een kunstgrasveld of natuurgrasveld heeft een bepaalde levensduur. Goed onderhoud is essentieel bij jarenlang intensief gebruik door sportieve gebruikers.

Landmeten

Landmeten

De wereld om ons heen verandert continue. Daar waar de mens veranderingen aan het landschap realiseert, zijn nauwkeurige metingen vereist om tot realisatie van plannen te komen. DAGnl brengt zorgvuldig alle vereiste waarden in kaart!

Asbest

Asbest

Het inschakelen van de juiste expertise neemt uw zorgen weg. Dagnl spoort asbest op en adviseert vakkundig en efficiënt.

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Binnen elk project dient rekening gehouden te worden met betrokken partijen in de leefomgeving. Zij hebben belangen en wensen. De omgevingsmanager brengt deze belangen en wensen in beeld.

Energietransitie & Duurzaamheid

Energietransitie & Duurzaamheid

De maatschappelijke wens om onze leefomgeving te verduurzamen wordt steeds sterker. Speel in op deze blijvende verandering door duurzaamheid te integreren in uw plannen en projecten.

OCE

OCE

DAGnl vliegt OCE-projecten aan met een bredere visie, zo kunnen wij opdrachtgevers veel tijd en kosten besparen en daardoor planningen efficiënter opzetten en uitvoeren.

Water

Water

Voor iedereen is het van levensbelang om altijd en overal over voldoende kwalitatief goed drinkwater te kunnen beschikken. Water was, is en blijft de belangrijkste vloeistof op aarde.

Wij zorgen voor een betere leefomgeving!