Deskundig advies nodig?

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw civiel- en proces- technische vraagstukken.

Ik wil advies

OCE

DAGnl vliegt OCE-projecten aan met een bredere visie, zo kunnen wij opdrachtgevers veel tijd en kosten besparen en daardoor planningen efficiënter opzetten en uitvoeren. DAGnl verzorgt het gehele OCE-traject binnen infrastructurele ontwikkelingen of beheerplannen waarbij de vigerende wet- en regelgeving het kader vormt. De combinatie van procesmanagement en inhoudelijke expertise vormen de juiste constructie om onze opdrachtgevers - in de breedste zin van het woord - te ontzorgen.
 

ONDERZOEK - EEN QUICKSCAN GEEFT ANTWOORD

Wij doen aanbestedingen en verzorgen second opinions. Hierover adviseren wij u duidelijk in een plan van aanpak. Het onderzoek en de risicoanalyse vertalen wij naar bruikbaar kaartmateriaal. We leveren dit in gangbare formaten aan en maken inzichtelijk waar raakvlakken zijn.
 

VERGUNNING- EN SUBSIDIETRAJECTEN

Er komt veel kijken bij OCE-onderzoek; DAGnl helpt en bemiddelt. Wij zorgen voor de vergunnings- en subsidieaanvra(a)g(en) en praten met het bevoegd gezag. Ons doel is de projecten zo veilig en snel mogelijk aan te vliegen.
 

MAXIMALE INZET VAN BESCHIKBARE SUBSIDIES

Wij hebben overzicht over alle subsidies en zoeken uit welke voor het betreffende project van belang zijn. Een aanvraag in onze handen betekent optimaal gebruik en maximale inzet van de beschikbare subsidies. Dit proces bespaart onze opdrachtgevers dan ook veel tijd en geld.
 

HET RUIMEN VAN EXPLOSIEVEN

Wanneer blijkt dat de explosieven geruimd moeten worden, dan kunnen wij het werk volledig uit handen nemen. Wij zorgen voor de uitvoering. Bedrijven waar we een goede samenwerking mee hebben, schakelen wij in.
 

VEILIG WERKEN STAAT VOOROP

Voorafgaand aan de realisatie stellen wij kritieke locaties veilig. Om dit zorgvuldig en veilig te doen, werken we nauw samen met WSCS-OCE gekwalificeerde mensen. DAGnl staat voor veiligheid.

Deze expertise valt onder Xplosure.

Onze diensten op het gebied van OCE-projecten:

  • Procesbegeleiding van projecten
  • Second opinion
  • Directievoering en toezicht
  • Verzorgen aanbestedingsprocedure
  • Vooronderzoeken
  • Detectieonderzoek en datacontrole
  • Opzetten van totaal opsporingsproject
  • Combinatieprojecten WO|| , archeologie en milieu etc.