Sportvelden onderhouden bij droogte

Het neerslagtekort in Nederland zit nog steeds rond de 300 millimeter. Hoewel de eerste landelijke buien zijn gevallen is het niet voldoende om het neerslagtekort recht te trekken. De redactie van Fieldmanager.nl  sprak Jacco Meijerhof van Hofmeijer Voorst en Jan-Willem Boon van Gras Advies over de problemen die de droogte met zich meebrengt voor natuurgrasvoetbalvelden.

Auteur: Willemijn van Iersel van fieldmanager.nl

Meijerhof vangt aan: "Ja het is merkbaar dat eigenlijk iedere voetbalvereniging kampt met droogteproblemen. Zelfs velden met een goed functionerende beregeningsinstallatie hebben door extreme droogte te maken met droogteschade. Omdat sproeiers veelal in een ronde cirkel beregenen worden soms de hoekjes van de voetbalvelden overgeslagen waardoor deze hoeken geel en dor zijn." Meijerhof vervolgt: "ook velden waar grote bomen vlakbij staan hebben sneller last van droogteschade. Deze bomen trekken al het vocht uit de bodem." Boon vult aan: "In sommige delen van het land zijn de velden er heel slecht aan toe, velden in het westen van het land konden bijna niet beregend worden door de aanwezigheid van brak water, of de clubs die te maken hadden met een oppervlaktewater onttrekkingsverbod. Ook clubs die te maken hadden met lage waterstanden kregen problemen met hun beregeningsinstallaties, doordat allerlei rommel en prut uit sloten de installaties verstopte." 

Adviesvragen

Beide mannen geven aan dat ze veel vragen ontvangen van clubs en fieldmanagers. Boon: "Ons primaire advies is eigenlijk afwachten, meeste mensen willen doorzaaien maar zonder vocht groeit er niets, dus je kan beter op vocht wachten en dan pas gaan zaaien." Meijerhof is van mening dat nu dat de weerberichten gunstiger zijn preventief doorzaaien wel zin heeft. "Wij geven aan dat clubs plekken met droogteschade zo snel mogelijk moeten doorzaaien met 100% Engels raaigras. Afhankelijk van het schadebeeld wat het veld heeft raden wij aan om te wiedeggen of te verticuteren en het dode gras eruit te eggen." Meijerhof vervolgt: "Door het overmatige beregenen is er op veel plaatsen zoveel beregend dat er voedingsstoffen uit de toplaag zijn uitgespoeld. Gras is sterk en heeft een heel groot zelf herstellend vermogen maar zonder voldoende voeding komt het niet goed." 

'Pas op met verticuteren'

Boon benadrukt nogmaals dat geduld een schone zaak is: "Wees ook terughoudend met verticuteren, hiermee kun je droogtestress alleen maar verergeren. Hoewel de hittegolf voorbij is schijnt de zon nog steeds fel. Door het prikken van talloze gaatjes in de grasmat, kun je de droogte verergeren. Je doet dan meer kwaad dan goed. Zeker wanneer clubs nu beginnen met bijmesten, de aanwezigheid van stikstof verergert de verbranding en daardoor treedt meer grassterfte dan groei op." 

Bron: fieldmanager.nl