Deskundig advies nodig?

Door jarenlange ervaring en een hecht samenwerkingsverband zijn wij dé partner voor al uw civiel- en proces- technische vraagstukken.

Ik wil advies

Stedenbouw

De kwaliteit van de omgeving bepaalt voor een belangrijk deel het woon- en leefgenot. DAGnl ontwerpt en adviseert op het gebied van stedenbouw, landschap en gebiedsontwikkeling. Van de eerste schets tot het uiteindelijke indiening van het bestemmingsplan.

Verantwoorde en reële oplossingen

De adviesgroep stedenbouw & landschap draagt bij aan een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. Zorgvuldig wordt er een analyse gemaakt van gebiedsspecifieke kenmerken, die vervolgens als uitgangspunt dienen voor het maken van een stedenbouwkundig ontwerp.

Door alle relevante aspecten te betrekken bij de ontwikkeling van (stedelijk) gebied, komt DAGnl altijd met verantwoorde en reële oplossingen die te verwezenlijken zijn.

Van projectbesluiten tot planregels

Naast het maken van een stedenbouwkundig ontwerp kan DAGnl alle bijkomende procedures.

Deze discipline valt onder Buro Stedenbouw en Buro Borgland.

Onze diensten op het gebied van stedenbouw:

 • Bestemmingsplannen (toelichting, regels en verbeelding)
 • Ruimtelijke onderbouwing
 • Coördinatie milieuonderzoeken t.b.v. bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing
 • Stedenbouwkundige plannen (van schetsplan tot definitief ontwerp)
 • Landschapsplannen (van schetsplan tot definitief ontwerp)
 • Verkavelingsplannen en inrichtingsplannen (van schetsplan tot definitief ontwerp)
 • 3D visualisaties
 • Fotobewerkingen
 • Presentatietekeningen
 • Gebiedsvisie
 • Quickscan planologische mogelijkheden en milieu